DEFAULT

Įskilusi Širdis - Nelly Ir Eugenijus* - Meilė Lieka Ta Pati (CD, Album)

8 thoughts on “ Įskilusi Širdis - Nelly Ir Eugenijus* - Meilė Lieka Ta Pati (CD, Album)

  1. Survylienė Meilė Survilos , , Suslavičius A. , Sužiedėlis Bernardas Sužiedėlis S. Svarinskas Alfonsas , Svetkauskienė Zita Svietlikauskienė (Ikanevičiūtė) Apolonija , Svilai Benediktas, Bronislova ir Jurgis , Svilai Eugenijus ir Henrikas Svilas Benediktas
  2. „Aš atsimenu jos plaukus, kaip ji ką darydavo, kaip būdavo apsirengusi, kaip su seneliu šnekėdavosi“, – kalba menininkė. Vaikus prisiminimus apie močiutę netrukus ėmė keisti sudėtinga mozaika, kurią jos dėliojo kruopščiai rinkdamos senolę pažinojusių žmonių ir artimųjų pasakojimus, vis giliau leisdamosi į atsakymų paieškas archyvuose ir giminės nuotraukų albume.
  3. Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse Šventosios Dvasios, kuri mums duota. Romiečiams 5, 5 Dievo Meilė apima visus teigiamus dalykus, kokius tik galime įsivaizduoti: džiaugsmą, ramybę, atleidimą, priėmimą, teisumą, šventumą, gailestingumą, kantrybę, draugiškumą ir pagalbą. Visa tai ir dar daugiau apima Dievo Meilė.
  4. Ir tie laukai tokie žali, ir šilai tokie mėlyni. Man lyg ir buvo gera ir graudu“, – taip kalbama m. laiške; ir būsenos, jos tonalumo požiūriu nėra ribos tarp laiško ir eilėraščio frazės. Tame pat laiške iškyla neįtikėtino tikrumo frazė: „Bet mano širdis pilna Lietuvos ir lietuvio“ (5).
  5. 5 neištikimų vyrų tipai: myli tik tave, bet nori ir kitų kad ta branda ir visai neateina. Viskas priklauso nuo žmogaus, jo charakterio ypatybių, galų gale – supančios aplinkos. kažkur, gali būti dar geriau. Ir jie pabando. Vėliau ateina supratimas, kad blogai ir ten. Tuomet lieka grįžti atgal arba ieškoti kažko naujo.
  6. „Kas lieka ðirdyje “ Ðiø metø vasarà netekome Lietuvoje plaèiai þinomos dailininkës keramikës, aktyvios Vilniaus þemaièiø kultûros draugijos narës Genës Jacënaitës ( m. birþelio 1 d. – m. liepos 21 d.). Ji gimë Kurðënuose, ten gavo ir vidurinë mokyklos atestatà. Lietuvos valstybiná dailës institutà.
  7. Jau šį mėnesį akordeonisto Martyno Levickio laukia arenos, kuriose jis pristatys savo koncertinio.
  8. Saulyte / pm #. To Autorius:taip,turbut as ta pati blotederalopes.fansmorkawalsyrafinenephlenage.infoinfo,kazkiek issipasakojau,nes tuo metu buvo labai blotederalopes.fansmorkawalsyrafinenephlenage.infoinfo gailejausi,kad blotederalopes.fansmorkawalsyrafinenephlenage.infoinfo jei mano istorija tave pastumejo,tai jau nebe reikalo blotederalopes.fansmorkawalsyrafinenephlenage.infoinfos zmogui kad apsispresti,pasirodo reikia labai blotederalopes.fansmorkawalsyrafinenephlenage.infoinfo padrasinancio zodzio,kazkieno pritarimo ir net nepastebi,kaip svajone blotederalopes.fansmorkawalsyrafinenephlenage.infoinfo daznai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *